این زمستونم به یاد تو میمونم

درخواست حذف این مطلب

پچ پچ.... ...پچ پچ ...نجوا...سکوت...تیک تاک 

صدای بخاری...

صدای بخاری؟؟!

شاید بشه صدای بخاری رو به عطر کلوچه تشبیه کرد...

میشه ها!

حسم وقتی عطر کلوچه به مشامم میرسه درست به لذت بخشیه حسیه که با شنیدن صدای بخاری به گوشم میرسه...

یا میشه

میشه صدای برفو به عطر پوست پرتقال تشبیه کرد.. 

یا صدای تورو...

صدای تورو...

صدای تورو به عطر خاکِ بارون خورده. 

یه زمانی چه قدر برای تو می نوشتم. به قدر خیلی زیادی.

و چقدر نوشته هامو برات دوسداشتم

نوشته های من برای تو مثل شالوکلاه بافتن بود تو تابستون... برای وقتی که زمستون میاد.

یا برای زمستونی که قراربود بیاد

زمستونی که امیدوار بودم بیاد

یا در خوش بینانه ترین ح

زمستونی که هنوز نیومده...

آره نوشته های من برای تو یه همچین چیزی بودن.

یا مثل شور بارگذاشتن تو پاییز برای زمستون

میوه مربا تو تابستون برای زمستون

سبزی سرخ تو بهار برای زمستون

پیدا هر سرنخی تو هر فصلی که بهم ببافمو بشه تن پوشمون تو سرمای زمستون

من همیشه فکرمیکنم تو زمستون عاشقت بشم

یا بهتره بگم  فکرمیکنم هر زمستون عاشقت بشم

هرکجای دنیاهم که باشیم

هرچه قدر هم دوربشیم باز یه جایی تو زمستون به هم گره میخوریم

با شالگردنی که تموم این سالا از نوشته هام بافتم میپیچم دورت...

هرچند که چشای من برای گرم ت کافی باشن

بحث گرم نبوده.نیست

بحث پیچیدن به تو بود و هست. تو بهار پیچک...تو تابستون تاک...تو پاییز گل شیپوری...تو زمستون...

نمیخوام چیزیو تصورکنم...ابدا دوسندارم هییییچ قسمتشو تصورکنم... نمیخوام بذارم حتی ذره ای از اون لحظه های پیش رو کم بشه تو تصورم

نمیخوام باتصور محدودمون کنم

فقط میخوام جای لبای من رو جای لبای تو باشه وقتی فقط یه ماگ داریم برای نوشیدن شوق وصال.


تو تا میتونی نیا و تلافی کن

من تا میتونم به یاد تو میمونم

                                           آهنگ زمستون 

نتایج سیستم لینک دهی همیشه ابِ بلاگ اسکای را در پایین مشاهده میفرمایید

http://www.dalfak.com/w/adgap/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86